Parallelle computers


In de 90-er jaren beschikte de faculteit over een parallelle computer: de NCUBE. Deze computer werd gebruikt voor onderzoek en practica op het gebied van simulatie van systemen. In zekere zin zijn parallelle computers een voortzetting van de vroegere analoge computers.

Bij de voormalige Faculteit Wiskunde en Informatica in Delft (aan het Zuidplantsoen) is op 23-11-1995 een N-Cube met serienummmer 102963 geïnstalleerd (Zie Delta, 27e jaargang, no 36)


Home Top of page