Licentie-informatie


De informatie van deze pagina's mag vrijelijk worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. De meeste foto's zijn van eigen apparatuur; een enkele foto is van het openbare web verkregen en is, voor zover na te gaan, vrij van rechten.

Deze informatie mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Onder commerciële doeleinden wordt ook verstaan het aanbieden van apparatuur via eBay-achtige web-sites. De hier getoonde foto's mogen daarvoor dus niet worden gebruikt.

Permission is granted for reproduction for educational use only. Any other use is prohibited without written permission from the copyright owner.
Any commercial use, including the use on eBay-like websites is strictly prohibited.


Home Top of page