Historie


In de zeer vroege jaren werd numeriek gerekend met (elektrische) tafelrekenmachines. Het museum beschikt over drie electromechanische machines: twee Marchant's en een Marchant Figurematic (zie het onderdeel over electromechanische rekenmachines).

In de vroege jaren van de invoering van de computer werd practicum gedaan op de Telefunken TR-4 computer. Deze computer stond bij de toenmalige Wiskundige Dienst van de Technische Hogeschool. Toegang tot de computer werd verkregen via het inleveren van een pakje met 80-koloms ponskaarten. De volgende dag kon je een listing met resultaten of foutmeldingen terug verwachten.

Na enige jaren werd de TR-4 vervangen door de ICL 1905-machine. Deze machine verwerkte hoofdzakelijk programma's geschreven in de programmeertaal Algol-60.
Zie ook ICL@Delft
De doorlooptijd van een job werd gereduceerd tot enkele uren.

In de daarop volgende jaren (vanaf 1970) werden steeds meer minicomputers bij de vakgroepen geplaatst. Deze computers werden gebruikt voor:

In die jaren was een computer een schaars apparaat; toegang tot de computer werd zorgvuldig geregeld via afschrijflijsten.

Na de introductie van de IBM-PC werd de computer een persoonlijke assistent. De schaarste was opgeheven, alhoewel in de eerste jaren de verwerkingssnelheid en geheugencapaciteit verbetering behoefden.

In later jaren werden aan het Zuidplantsoen vele practicumzalen met PCs ingericht.


De ingang aan het Zuidplantsoen:

De ingang van het Zuidplantsoen

De ingang van de practicumadministratie:

Zaal op M Zuidplantsoen

Hierbij een plaatje van zaal M aan het Zuidplantsoen:

Zaal op M Zuidplantsoen

Hieronder vier foto's van zaal K aan het Zuidplantsoen:

Zaal K op Zuidplantsoen

Zaal Kop Zuidplantsoen

Zaal op Zuidplantsoen

Zaal op Zuidplantsoen

Zie voor nog oudere foto's van het practicum Algol practicum aan het Zuidplantsoen


In de zomer van 2007 werd het nieuwe practicumgebouw aan de Cornelis Drebbelweg in gebruik genomen.
Home Top of page